آدرس

تهران ، انتهای خیابان آپادانا،خیابان قنبرزاده، خیابان شانزدهم، پلاک شانزده، واحد دو

تلفن تماس

۰۲۱-۸۸۵۰۸۲۳۱-۲

نمابر

۰۲۱-۸۸۵۰۸۲۳۰

شبکه های اجتماعی