فرهنگ و بوم

فرهنگ بازتاب ادراک انسان و یا یک قوم نسبت به محیط پیرامون و تعابیر و تعاریف بدست آمده از آن است که از نسلی به نسلی دیگر منتقل شده و در یک حوزه جغرافیایی در گذر زمان رشد و توسعه یافته و یا رو به افول می‌رود.

به عبارت دیگر فرهنگ، کلیتی هم‌سو و به هم پیچیده‌ای از دانش، اخلاق، معرفت، اعتقاد، قانون، صنایع، هنر، آداب و رسوم و هرگونه استعداد و مهارتی است که افراد در جامعه کسب و بدان پایبند و از آن بهره می‌گیرند و همین امر باعث تمایز اقوام، قبایل و یا ملل مختلف از هم می‌باشد.

فرهنگ بارز‌ترین دستاورد انسان و بزرگ‌ترین نیاز جامعه انسانی است و عامل اصلی هویت‌بخشی، پویایی، رشد و توسعه و تاریخ ارزشی یک قوم و سرزمین تلقی می‌شود.

سرزمین ایران نیز به تناسب گستردگی جغرافیایی و تنوع اقلیمی، دارای قومیت‌های مختلف و تاریخ کهن است که توجه به دستاوردهای غنی فرهنگی هر یک از حوزه‌های جغرافیایی و یا قومیتی با رویکردهای معرفی، بررسی و تحلیل و شناخت ویژگی‌های متعدد اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تبلور آن‌ها در عرصه‌های دانش بومی، هنر‌ها، آیین و رسوم متداول، آوای بومی و دیگر دستاوردهای فرهنگی آن در تاریخ تمدن بشر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

فصلنامه بوم با اعتقاد به اهمیت فرهنگ مادی و معنوی در هویت‌بخشی جامعه انسانی در هر حوزه جغرافیایی تا دریافت فرهنگ ملی و فرهنگ عامه سعی دارد با نگاهی توصیفی، تحلیلی و بعضاً انتقادی در جهت تبیین و تدقیق ارزش‌های بومی نهفته در جامعه و حافظه تاریخی آن، به بیان موضوعات مرتبط بپردازد و در این راستا پذیرای همراهی و هم‌اندیشی علاقه‌مندان، دانشجویان، کار‌شناسان، اساتید گرانقدر و فرهیخته‌گان گرامی، مراکز علمی و انجمن‌های تخصصی در عرصه فرهنگ می‌باشد.

مقالات

شناخت سرزمین و قوم کرد / مهدی میزبان(بیشتر بخوانید)

نیچه و زرتشت، نگاهی به گرایش‌های ایرانی نیچه فیلسوف آلمانی / فرشید ابراهیمی (بیشتر بخوانید)

دانش بومی عشایر و پایداری محیط زیست، مطالعه عشایر کوچ رو ایل ممسنی / سید امیر توفیقیان اصل (بیشتر بخوانید)

تحلیل اثرات اجتماعی – اقتصادی عشایر سکان یافته منطقه گرمیش ممسنی / سید امیر توفیقیان اصل ، سید مهدی رحیمی عنا(بیشتر بخوانید)

تاملی در مفهوم بوم و تأثیر آن در فرهنگ مادی و معنوی ایرانیان / حمید عامریان (بیشتر بخوانید)

زیست بوم ها در باورهای ایرانی / فرشید ابراهیمی (بیشتر بخوانید)

دين زرتشت؛ديناخلاق و نيکویی / شباهنگ مهاجرانی (بیشتر بخوانید)

صورت بندی پرابلماتیک مطالعات فرهنگ مردم در ایران معاصر / نعمت الله فاضلی (بیشتر بخوانید)

نقش تالش و تالشیان درتأسیس حکومت صفویه/ امیرحمدالله صادقی نیا (بیشتر بخوانید)

پیدایش و پویش آیین زروان در باورهای ایرانیان/ مهرنوش کاوسي (بیشتر بخوانید)

شیرینی‌های روستای کوتنا/  آمنه جاويد (بیشتر بخوانید)

انسان شکارگر(یادداشتی بر پیشینه اندیشه شکار در فرهنگ ایرانی) / فرشيد ابراهيمي (بیشتر بخوانید)

بررسی سبک زندگی ایرانی از منظر مناصب شهری در دوره قاجار/ مهرنوش کاووسي (بیشتر بخوانید)

بررسی برخی آداب و رسوم مربوط به آب در فرهنگ ایرانی/ شيوا باقري (بیشتر بخوانید)