ملل و بوم

گوناگونی فرهنگ در ارتباط با ابزارهای زندگی، نوع تغذیه، مسکن، قیود اجتماعی، اعتقادات و تجلی معنویات از زمانی قابل طرح‌کردن است که انسان در تعامل و کنش متقابل طبیعت، خود را همساز با اقلیم و همراه با شرایط جغرافیایی محیط‌زیست خود قرار داده و در ادامه به پرورش اندیشه و کسب دانش پرداخته است و بدین گونه انسان‌های نخستین هماهنگ با تکامل و رشد فکری به مرور در سراسر کره خاکی پراکنده و تمدن‌های مختلفی را در جای‌جای بزرگ‌ترین حوزه جغرافیایی زمین به وجود آورند. به استناد تاریخ، درخشش کهن‌ترین تمدن‌ها در بین‌النهرین آغاز گردید و از حدود ۴۰۰۰سال قبل از میلاد با اختراع خط و ترویج و تکثیر اندیشه زندگی، سومری‌ها شهر و بناهای متعدد، معبد‌ها و پرستشگاه‌ها را به عنوان تبلور معنویات ادراکات جهان شناخت و با دانش بومی خود شبکه‌های وسیع آبیاری را احداث نموده و دشت‌های پهناور در پیرامون خود را به زیر کشت بردند و با به کارگیری گاوآهن و….. به زراعت پرداختند. اختراعات بعدی، رشد و توسعه تکنولوژیک و تسلط روزافزون بر منابع طبیعی و سفر اندیشه از حوزه جغرافیایی به دیگر حوزه‌ها و تعامل اندیشه و فرهنگ، باعث تعالی تمدن‌های باستانی همچون مصر، چین، یونان، هند، قسمت‌هایی از اروپا امروزین، بخش‌هایی از جنوب‌شرقی آسیا، آفریقا و آمریکای مرکزی و دیگر تمدن‌های تاریخ بشر شد که همواره در مسیر تاریخ با ستیز و سازش به رشد و توسعه و هویت‌بخشی قومی خود پرداخته‌اند. امروزه جهان وارث ارزش‌های پنهان و رازآمیز گذشتگان است و همواره سعی در رمزگشایی، تعریف، تفسیر، ‌تحلیل و تدقیق آثار مکشوف از باستان-‌شناسی تمدن‌های کهن با مفاهیم ناشی از فرهنگ معنوی اقوام در گستره خاکی هستیم.

اما اینکه چقدر تبلور ارزش‌های نمادین ملل مختلف امروز قابل بهره‌برداری و ترویج و تکثیر به نسل‌های بعدی جوامع مختلف خواهد بود، موضوعی بسیار حائز اهمیت است. فصلنامه بوم نیز به نوبه خود علاقه‌مند است که ضمن بیان و معرفی جلوه‌های بارز فرهنگ و هنر دانش بومی و معماری و دیگر جنبه‌های تمدنی ملل مختلف به جامعه ایران، به بررسی و تحلیل آثاری که با رویکرد بومی و ریشه‌دار در هر یک از ارزش‌های باستانی ملل مختلف که در عصر حاضر در جهان تولید، تکثیر و ترویج داده شده‌اند بپردازد.

لذا از تمامی علاقه‌مندان و دانش‌پژوهان وفرهیختگان گرامی دعوت می‌نماید تا با ارائه پژوهش‌های خود و نشر آن در بوم ما را همراهی نمایند.

مقالات

معماری معاصردر کشورهای عربی (عراق) / ادو کالترمن، ترجمه: محمد جواد مهدوی نژاد، فاطمه پروانه اسدی (بیشتر بخوانید)

سنت سکونت به سبک مغولی/ بنفشه زارع (بیشتر بخوانید)

خانه های درختی دریاچه مانیارا /  بنفشه زارع (بیشتر بخوانید)