بوم | فصلنامه نوین در حوزه بوم شناسی

(آموزشی ، خبری ، تحلیلی ، پژوهشی )

فصلنامه بوم رسانه ای میان رشته ای در زمینه شناخت فرهنگ و هنر، آئین ها و سنن ، طبیعت و محیط زیست ، سکونتگاه های بومی و عشایری ، دانش بومی ، معماری و شهرسازی و مباحث ایرانشناسی ، میراث فرهنگی و گردشگری است و بعنوان نخستین فصلنامه تخصصی در حوزه بوم شناسی و کالبد بومی ایران زمین ، منتشر می شود .

مقاله هایی پیرامون :

سکونتگاه _و_بوم، معرفی و تحلیل ارزش های کالبدی و اثرات جغرافیایی و دیگر عوامل برسکونتگاه ها …

گردشگری_و_بوم، شناسایی و معرفی و تحلیل پتانسیل های گردشگری در حوزه های زیست محیطی، فرهنگی ، کالبدی …

معماری_و_بوم، تنوع معماری کاربردی و پایدار ،زمینه گرا و هماهنگ با بوم از کالبد بنا تا اجزای تزیینی…

شهر_و_بوم، حافظه هویتی محلات شهری ، فضاها و کالبد بوم شهر های ایرانی و …

میراث_و_بوم،معرفی آثار و ابنیه ، گزارش های مرمت و احیا، مطالعات باستان شناسی و معرفی صنایع دستی و …

هنر_و_بوم، شناخت و بررسی و تحلیل ارزش های نشانه شناسی هنرهای تزیینی و کاربردهای اقوام ایرانی …

فرهنگ_و_بوم، فرهنگ مادی و معنوی در جهت تبیین و هویت بخشی جامعه ایرانی بر پایه ارزش های بومی نهفته در حافظه تاریخی …

طبیعت_و_بوم، شناسایی و معرفی عوارض و پدیده های طبیعی و زیست محیطی ایران …

ملل_و_بوم، معرفی جلوه های بارز فرهنگ و هنر ، داشتن بومی و معماری و دیگر جنبه های تمدن ملل مختلف …

– مقاله شامل : شناسنامه (عنوان ، بیوگرافی نویسنده ، محل کار ، تلفن ) و متن (چکیده فارسی وانگلیسی ، کلید واژه ها ، مقدمه ، اصل مقاله ، هدف تحقیق ، نتیجه گیری ، پیشنهاد و منابع ) می باشد .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

در صورتیکه مقاله ترجمه ای از نشریات معتبر و یا در ارتباط با آخرین رویدادهای علمی و فنی باشد ،ارسال اصل مقاله همراه با ترجمه الزامی است .

– مطلب به روز بوده و در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد .

– مطالب ارسالی با فرمت WORD DOCUMENT و با فاصله خطوط مناسب برای ویرایش بوده و همراه با جداول و نمودارو تصاویر JPEG رنگی به صورت پرینت و لوح فشرده ارسال شود.

– در متن مقاله به منابع مورد استفاده ارجاع داده شود و شماره منبع انتهای پاراگراف داخل کروشه درج شود .

– نوشته ، توضیحات تصاویر ، نمودارها و جداول تا جایی که امکان دارد فارسی باشد . جدول ها و تصاویر دارای شماره و زیر نویس بوده و داخل متن به آن اشاره شود و کیفیت آن جهت چاپ ۳۰۰DPI باشد .

– از به کار بردن کلمات و اصطلاحات غیر فارسی که دارای معادل متداول فارسی هستند ، اجتناب شود و در صورت ضرورت استفاده ، معادل فارسی آن نیز آورده شود .

– ترجمه انگلیسی چکیده مقاله نیز ارسال شود .

برای فراخوان ارسال مقاله اینجا کلیک نمایید.