قاب و بوم

دور نیست، نگاهی مستند و متفاوت به ایران

نویسنده: سيد جعفرميراشرفي ( ارتباط با نویسنده )

مقدمه

زمانی که سینما اختراع شد مدتی طول کشید تا پیشروان این حرفه همچون دیوید وارک گریفیث به ساختاری که امروزه سینمای داستان گوی نود دقیقه ای است برسند. با اختراع تلویزیون و همهگیرشدن آن سازندگان دریافتند مخاطب تلویزیون نیازهای متفاوتی نسبت به مخاطب سینما دارد؛ بنابراین ساختار برنامۀ تلویزیونی بر اساس نیاز مخاطب تغییر کرد، در تلویزیون شاهد ساختارهایی هستیم که به هیچ وجه در سینما مورد استقبال قرار نمیگیرد، مثل شوهای تلویزیونی یا گفتگوهای ویژه و… .

با آمدن اینترنت روش استفاده از آن به قدری نسبت به تلویزیون و سینما تفاوت دارد که دیگر حتی نمیتوان نام مخاطب برای استفاده کنندۀ آن گذاشت، چرا که مصرف کننده پیام در اینترنت خودش می تواند تولید کنندۀ پیام باشد، در بازارهای محلی قدیم هر کس محصول خودش را میفروخت و از دیگری محصولی که نیاز داشت میخرید، امروزه فضای مجازی یک بازار بزرگ است که همه هم مصرف کننده و هم تولید کننده بالقوه آن هستند، مخاطب محتوایی که نیاز دارد در فضای مجازی پیدا میکند و از طرفی محتوایی که تولید کرده عرضه میکند. به دلیل شلوغی بازار پیام در اینترنت محتوای تولید شده باید بر اساس اصول نوین  بازاریابی و تبلیغات اینترنتی ارائه شود ، در غیر این صورت پیام و محتوای تولید شده در میان انبوه پیام های بی محتوا و کم محتوا گم میشود.

  • طراحی ساختار و تولید محتوای ویدیوها بر مبنای ویژگی ها و نیازهای مخاطب اینترنتی :

یکی از مهمترین اصول بازاریابی، تحلیل رفتار مصرف کننده و شناخت نیازهای اوست، مخاطب در فضای مجازی روش متفاوتی در دریافت و استفادۀ پیام  نسبت به مخاطب تلویزیونی دارد، ارتباط یک سویه و خطی و محدود به زمان و مکان در برنامه های تلویزیونی جای خود را به ارتباطی دو سویه، غیر خطی و بدون قید زمان و مکان در فضای مجازی دادهاست، یعنی مخاطب هر جا که بخواهد و هر زمان که خودش اراده کند مصرف کنندۀ پیام مورد علاقه خودش خواهدبود و تولید کنندۀ پیام و محتوا باید بر اساس این ویژگی های مهم به تولید و نشر پیام بپردازد.

Dournist.com  چیست؟

در حال حاضر سایت های زیادی جهت معرفی و تبلیغ ایران فعال هستند که عمده آنها برای تاُمین محتوای سایت خود از عکس و متن و ویدئوهای گرفته شده توسط افراد آماتور یا در موارد معدود تولید شده توسط خودشان استفاده می کنند. برخی ویدئوها از میان آثار تولیدی تلویزیون و آرشیوی انتخاب شدهاست. در واقع هیچ سایتی تاکنون وجود نداشته که به تولید ویدئو براساس ویژگی ها و شرایط خاص مخاطب درفضای مجازی بپردازد.

در این سایت با هدف جذب مخاطب به تولید ویدئوهایی مستند مبتنی بر ویژگیهای خاص فضای مجازی و مخاطب آن می پردازیم.

  • شعار اصلی دورنیست نشان دهنده هدف و رویکرد محتوای تولیدشده در سایت است:

تصور کن که اینجایی!

اصول در نظر گرفته شده برای تولید محتوای ویدیویی این سایت عبارتاند از:

در واقع هدف محتوای تولید شده ایجاد فضایی بی واسطه برای مخاطب است که وی چند لحظه خود را در فضای به تصویر کشیده شده احساس کند:

  • برای مخاطب اینترنتی و بر اساس نوع نگاه و روش استفاده از محتوا در اینترنت توسط کاربران تولید میشود؛
  • کوتاه بودن زمان وئدیو(حدود دو دقیقه)؛
  • تولید فیلمهای کوتاه در حدود دو دقیقه که به شکل مختصر و مفید به معرفی موضوع میپردازند، مخاطب در فضای مجازی حوصله دیدن فیلمهای بلند را ندارد؛
  • تمرکز بر موضوع و نوع رسانه:

تمرکز بر یک موضوع مشخص که در اینجا معرفی ایران است و صرفاً مبتنی بر ویدئوهایی که طبق قواعد تعیین شده برای این منظور تولید میشوند، از ویدئوهایی که به اشکال مختلف توسط دیگران تولید شده استفاده نمیشود.

  • مستند بی واسطه:

در روش سنتی برای کامل تر و زیباتر شدن  فیلم از نریشن، موسیقی، تروکاژهای صوتی و تصویری ، زوایای اغراقشده و غیر متعارف و تکنیکهای حرکتی استفاده میشود که به جذابیت و زیبایی فیلم کمک میکند:

در اینجا سعی میشود با حفظ کیفیت تصویر و صدا در سطح  عالی بقیه واسطهها و عناصر هنری و تکنیکی حذف شود به گونهای که تا حدممکن مخاطب خود را بدون واسطه در فضا و مکان به تصویرکشیده حس کند .

  • اطلاعات تکمیلی:

متن و محتوای مکتوب در باره ویدئو توسط سایت نگارش شده، در پایین ویدئو قرار میگیرد و به زبان های انگلیسی، عربی، فرانسه و اسپانیایی ترجمه خواهدشد.

محتوای  اکثر سایت هایی که در حوزه گردشگری به معرفی و تبلیغ ایران می پردازند متن و عکس است که بیشتر آنها هم کپی است، به خصوص محتوای ویدئو که تولید آن به مراتب سخت تر است، هدف ما در این سایت فقط تولید محتوای ویدیویی با موضوع معرفی و تبلیغ ایران است.

درحال حاضر چند نمونه از کارهای تولید شده در آدرس های زیر قابل دسترسی و مشاهده است:

Dournist.com

Aparat.com/dournist

Instagram: dour_nist

ادامه در بوم ۹-۱۰