طبیعت و بوم

پارک ملی دریایی نایبند،گردشگری هم­راستا با احیای زیست­بوم
نویسنده:  کوشان مهران  ( ارتباط با نویسنده )

چکيده

خلیج نایبند که در سال ۱۳۸۲ش نخستین پارک ملی دریایی ایران شناخته شد، آخرین زیستگاهی بود که در سال ۱۳۵۷ش عنوان منطقه حفاظت‌شده را کسب کرد. گردشگری ناسازگار با زیستگاه در کنار گسترش شتاب‌زده صنایع آلاینده در صورت بی‌توجهی و نداشتن برنامه‌ریزی واقع‌گرا وکاربردی سبب زیان‌هایی بسیار بزرگ و جبران‌ناپذیر به این زیستگاه می‌شود. هدف از این نوشتار ارائه پیشنهادهایی با در نظرگرفتن امکانات موجود برای کاستن از تهدیدهای موجود و سپس احیای زیستگاه با در نظرگرفتن توانایی‌های انکارناپذیر آن برای گردشگری هم‌راستا با پاسداشت زیگونگی ارزشمند این بخش از میهن‌مان است.

کلیدواژه: نایبند، زیست‌بوم، گردشگری…ادامه در بوم ۵و۶