گردشگری و بوم

شناسایی معیارهای مکانی کوه نوردی در توسعه گردشگری کوهستان

نویسندگان: لیلا آخوندی،افشین دانه­ کار (ارتباط با نویسندگان leilaakhoondi@rocketmail.com)

 

چکیده

در دنیا ارتفاعات بلند و قله های بی شماری وجود دارد که از جنبه های تاثیر بر اقلیم ، تامین آب ، انرژی ، تنوع زیستی و همچنین مراکز مهم فرهنگ و تفرج اهمیت فراوان دارند و همواره انسان ها را بع دامن خود فرا خوانده اند . امروزه گردشگری کوهستان به یک فعالیت عمده گردشگری تبدیل شده است و همچنین یک منبع بالقوه اشتغال برای ساکنان کوهستان به شمار می آید و در این میان کوهنوردی طرفداران بسیاری داشته است و جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است . حدود نیمی از سرزمین ما را کوه ها تشکیل داده اند و امکانات صعود به قله های متعدد در ایران خیلی زیاد است به خصوص که هر یک از قله ها دارای خصوصیات فنی زمین شناسی و اقلیمی کاملا متمایزی هستند . از این رو برنامه ریزی و آماده سازی محیط برای ورود کوهنوردان در راستای افزایش کیفیت کوهنوردی همگام با حفظ سیماهای طبیعی و در نهایت توسعه پایدار این ورزش ، از طریق اتخاذ رویکردهای مناسب ضرورت می یابد . ارزیابی و تعیین توان سرزمین بر اساس شناسایی و تدوین معیارهای زیست محیطی روشی است که مطلوبیت آن در بسیاری از مطالعات داخلی و خارجی به اثبات رسیده است . علیرغم اهمیت کوهستان های ایران نزد کوهنوردان داخلی و خارجی ، متاسفانه آن طور که شایسته است امکان سنجی توسعه گردشگری و ورزش های وابسته به کوه به گونه ای که قابل استفاده در مدیریت گردشگری باشد صورت نگرفته است . لذا این بررسی با هدف گزینش  مناسب ترین مکان برای کوهنوردی از طریق بررسی و شناخت کامل فعالیت و الزامات انجام آن ، مطالعه سوابق و پیمایش آرا متخصصین این فن به تدوین معیارهای لازم برای این ورزش انجام شده است… ادامه در بوم ۳