چهره ها

مصطفی اخواص در گفتگو با بوم
گفتگو: امین محبعلی

این بار پای صحبت های مصطفی اخواص استادی که سالها در رابطه با هنرهای سنتی کار کرده، هنرهایی چون: نگارگری، کالیوگرافی، مینا کاری، خوشنویسی خط و نقاشی، هنر سوخت بر روی چرم و همچنین چوب و اولین کسی که هنر منقرض شده ناخنی را احیا کرد و افتخاری دیگر برای ایران و ایرانی در سازمانها و مجامع بین المللی کسب کرد، می نشینیم. استادی که خود از اساتید برجسته ای نظیر استاد امیر خانی خط نستعلیق ، استاد کابلی در شکسته نستعلیق، استاد محمد علی زاویه در نگارگری، در تذهیب در خدمت استاد مذهب استاد باقری این نشست در کارگاه هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی و محل کار استاد یعنی کارگاه مینا کاری برگزار شده است.
من مصطفی اخواص هستم. در تیر ماه سال ۱۳۳۱ در شهرستان اراک متولد شدم. در رابطه با وضعیت کار و زندگی اینکه از جایی که من سراغ دارم و به یاد می آورم، در کودکی علاقه شدیدی به خط کشیدن بر روی دیوار یا کاغذ و با ابزار مختلف مداد یا ذغال داشتم و همین مساله باعث شد که این تداوم پیدا کند. در دوره دبستان مشق های عیدی که به ما می دادند را به این خاطر که من ذوق علاقه داشتم تصاویر کتاب را هم نقاشی میکردم و خطش را عینناً کپی میکردم به شکلی که احساس می شد یک ورق از خود کتاب می باشد. به هر صورت این ادامه پیدا کرد تا اینجا که در دوره دبستان مورد تشویق قرار گرفتم و کتاب نویسی من که به عنوان مشق عید بود انتخاب شد و سر صف به من یک اطلس جغرافیایی نیز اهدا کردند. من الان خیلی دلم میخواست که این کتابنویسی را داشتم و چون ندارم حقیقتش حساس شدم روی جمع آوری آثار هر چند ابتدایی از اطرافیان خودم و آنها را به صورت یک آرشیو در آوردم و این مجموعه را نگهداری میکنم حتی یک خط ساده، گذشته از این موضوع در دبستان افرادی بودند که نقش مشوق من بازی می کردند یکی از معلمین من می گفت تو مشق نمیخواد بنویسی فقط چند تا خط قشنگ بنویس برای من بیار به عنوان مشق، و این تشویق خوبی بود برای من و من با دقت مینشستم ومی نوشتم و این حالت تداوم پیدا کرد… ادامه در بوم ۳