سفرنامه و بوم

سفرنامه ترکمنستان – قسمت دوم
نویسنده: جواد عابد خراسانی (ارتباط با نویسنده)

سرآغاز…
لائوژو می‌گوید:” طولانی‌ترین سفرها حتی سفرهای چند هزار كیلومتری با یك گام شروع می‌شوند.” به نظرم این یک جمله بسیار ساده است، امّا این جمله علاوه بر این که درباره سفر توضیحی می دهد، در تمامی امور زندگی نیز صادق است. بیایید فکر کنیم تاکنون برای رسیدن به آرزوها و رؤیاهایمان چند قدم برداشته و چقدر تلاش کرده‌ایم؟ شاید برای رسیدن به رؤیاها و آرزوها حرکت نکرده باشیم، امّا برای شروع یک سفر باید اوّلین گام را برداریم. ممکن است برای رسیدن به رؤیاها و آرزوهایمان قدم‌های زیادی برداشته و مسیری را طی کرده باشیم و بنا بر دلایلی دوباره بازگشته ایم، امّا برای شروع یک سفر، اگر قدم اوّل را برداریم، دیگر به عقب برنمی گردیم.
لوئیز آمور می‌گوید: “بارها و بارها دیده‌‌ام كه انسان ها درباره میزان مسافتی كه در یك روز یا در یك هفته طی كرده‌اند صحبت‌ می كنند، امّا به ندرت دیده‌ام كه آن ها از آنچه در طی مسافت‌ها دیده‌اند حرف بزنند.” همه ما کسانی را می‌شناسیم یا دیده‌ایم كه فهرست كشورها و اماكن تاریخی و گردشگری را كه بازدید كرده‌اند، با افتخار می‌شمارند؛ «۶۲ كشور»، «‌۳۵۸ كشور»، «هر ۵ قاره» و… امّا واقعا چند درصد آن ها درباره اماكن و آدم‌های جالبی كه دیده‌اند توضیح می دهند؟ سفركردن یعنی دیدن، كشف كردن و تجربه كردن،‌ یعنی دیدن فرهنگ‌های گوناگون، برخورد با آدم‌های جدید و یادگرفتن درباره جهان و درباره خود. تعداد سفرها مهم نیست؛ مهم چیزهایی است كه دیده‌ایم، تحلیل كرده‌ایم و به یاد سپرده‌ایم.

در یک سفر باید هر لحظه آمادگی رویارویی با اتفاقات و حوادث جدید را داشته باشیم. بخش زیادی از تجاربی که ما در سفرها کسب می‌کنیم در واقع از همین رودرویی با اتفاقات و حوادث ناخواسته بوده است. نکته بسیار مهمّ این است که ما بتوانیم وضعیت و اتفاقات پیش شآمده را مدیریت کنیم…ادامه در بوم ۴