چهره ها

گفتگو با دکتر جواد صفی نژاد پدر علم کاریز
گفتگوازعلیرضاثقفی

استاد جواد صفی نژاد نهم شهریور ۱۳۰۸ ش در شهرری متولد شدند. در سال ۱۳۳۶ش لیسانس خود را در رشته تاریخ و جغرافیا در دانشگاه تهران و در سال ۱۳۴۰ش نیز مدرک کارشناسی ارشد را در رشته علوم اجتماعی دریافت کردند. از آن پس تاکنون با مطالعات میدانی و تحقیق از منابع دست اول در زمینه مسائل کشاورزی و آب، مطالعات روستایی ایلی و عشایری کشور ایران به نتایج بدیع و ارزشمندی دست یافتند که حاصل یک عمر تلاش ایشان بیش از سی عنوان کتاب و بالغ بر شصت مقاله علمی_پژوهشی و رساله های متعدد است.
بیش از ۵۰ سال است که استاد ضمن تحقیق، مشغول به آموزش تجارب و دانش خویش به دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف هستند. در طول این مدت ضمن دعوت از ایشان در مراکز علمی معتبر در دنیا بیش از سی لوح تقدیر و تندیس و جوایز دیگری را از مراکز علمی و سازمان های مختلف ایران و دیگر ممالک دریافت داشته‌اند. نوآوری و مستند‌سازی ایشان از ارزش های بومی ایران امروز نوعی دایره المعارف در شناسایی جامعه روستایی و عشایری کشور محسوب می‌شود. اهمیت پژوهش های ایشان باعث شد تا فیلم مستندی نیز از زندگی استاد ساخته شود و به پدر علم کاریز نیز ایران ملقب شوند.
در ادامه به گفتگوی کوتاهی با این پژوهشگر ارزشمند و بوم شناس ایران می پردازیم…ادامه در بوم ۴