گفتکو و بوم

نقش کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی درتوسعه گردشگری کشور
احمد اصغری قاجاری درگفت وگو با بوم

کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی چه مسئولیتی در حوزه گردشگری دارد؟ کمیسیون گردشگری اتاق ایران در راستای تحقق اهداف کلان و خرد اتاق بازرگانی ایران و با تأکید بر حمایت از مطالبات بخش خصوصی به منظور توسعه و رشد فعالیتهای اقتصادی در حوزه گردشگری فعالیت مینماید. این کمیسیون با توجه به رسالت کمیسیونهای اتاق ایران جهت مشاوره به دولت و رفع و کاهش مشکلات بخش خصوصی برنامه های گستردهای را در دستور کار قرار میدهد. در این راستا شناسایی و تشخیص مشکلات و معضلات صنعت گردشگری و ارائه راهکار برای حل یا کاهش تأثیرات آنها، برگزاری نشستهای تخصصی در راستای بررسی و رفع مشکل بر اساس الویتها و مأموریتهای کمیسیون گردشگری و ارائه گزارشهای کارشناسی با موضوعات روز این صنعت در الویت برنامههای این کمیسیون است.

ساختار اجرایی و برنامه کمیسیون چه هست و چگونه اجرا میشود؟
اعضای این کمیسیون متشکل از فعالان اقتصادی و مطلع به مسائل روز گردشگری است که با حضور کارشناسان مجرب جهت رشد و توسعه این صنعت گام برمیدارند. کمیسیون گردشگری متشکل از سه کمیته در موضوعات گردشگری، هنر و ورزش است که اعضای رسمی کمیسیون با توجه به تخصص و علاقه خود عضو این کمیته ها میشوند.

کمیسیون گردشگری چه وظایفی در رابطه با سرمایه گذاری و توسعه صنعت گردشگری کشور دارد؟
حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی و بازدید از پروژههای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری و تهیه گزارشهای کارشناسی و ارجاع آن به مراجع مرتبط و ذیصلاح جهت حمایت های بیشتر در امر تخصیص تسهیلات و سهولت در اجرای امور اداری از حمایتهای این کمیسیون است. به نوعی کمیسیون مدافع و حامی بخش خصوصی و انتقال صدای آن به دولت است.

عملکرد کمیسیون طی سه ماه سال جاری چه بوده و برای سال ۹۵ چه برنامه هایی دارد؟
در ماههای اخیر کمیسیون گردشگری با برگزاری جلسات متعدد و رایزنی با سازمانهای دولتی و نیمهدولتی و ارتباط مستمر با آنها پیگیر مطالبات و خواسته های فعالان بخش خصوصی در صنعت گردشگری بوده است. در این رابطه بازدید از پروژههای سرمایه گذاری و نمایشگاه های بین المللی در خارج و داخل کشور و عقد تفاهم نامه هایی با بخشهای گوناگون و مرتبط نیز از اهم فعالیتهای این کمیسیون قرار گرفته است.

به نظر شما به عنوان شخص مطلع از چالش های گردشگری در ایران در همه حوزههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … کدام یک از اهمیت محوریتری برخوردار است؟
در حال حاضر مشکلات زیادی برای حمایت از سرمایه گذاری در ایران داریم و تمامی تلاش کمیسیون ایجاد فضای مثبت و پویایی در بخش خصوصی است. مسائل اقتصادی و فرهنگی و سیاسی بر اساس شرایط فعلی جامعه بر سرمایهگذاریهای این صنعت حاکم است. از سوی دیگر تبلیغات گسترده علیه ایران و ایجاد ایرانهراسی و از سوی دیگر ضعیفبودن خدمات گردشگری و کمبود اجزای لازم در زیرساخت های این صنعت، شکوفایی این صنعت را تحت الشعاع قرار داده که در حال پیگیری و بررسی است.

به نظر شما شاخصترین محور گردشگری در ایران کدام حوزه میتواند باشد و افق گردشگری ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
شناسایی فرصتها و تبدیل تهدیدها به فرصت نیز از عمده فعالیتهای این کمیسیون است. حوزههای بسیار شاخص و قابل اتکا در صنعت ایران به دلیل وجود قابلیتها و پتانسیلهای بسیار بالا در طبیعت، تاریخ و مذهب وجود دارد که هر کدام از آنها میتواند در آینده گردشگری ایران بسیار تأثیرگذار باشد. حوزههایی مانند اکوتوریسم، بومگردی، گردشگری زیارتی، گردشگری تاریخی و فرهنگی، گردشگری عشایری و دریایی و … در ایران به سهولت قابلیت اجرا دارد و محقق شدن اهداف هر یک از این حوزه ها برای روشن شدن افق گردشگری ایران نیاز به برنامه ریزی های بلندمدت و آموزش و تحقیق منابع و بودجه دارد.

با توجه به اینکه مدتی است با نشریه بوم آشنا شده اید به نظر شما به عنوان یک رسانه مکتوب چه جایگاهی میتواند در توسعه گردشگری داشته باشد و چگونه میتواند در راستای تحقق اهداف کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مؤثر باشد؟
نشریه بوم با انعکاس مشکلات بخش خصوصی و تهیه گزارش از اقدامات مؤثر کمیسیون در جهت رفع این مشکلات و پوششهای خبری از فعالیتهای اتاق بازرگانی ایران میتواند راهگشای این صنعت در کنار تحلیلها و بررسیهای کارشناسانه در صنعت گردشگری باشد. انتشار گزارشهای علمی و تخصصی این کمیسیون و منعکس کردن نتایج نشست های تخصصی نیز میتواند از دیگر موارد همکاری و حمایت این نشریه باشد….ادامه در بوم ۵و۶