چشم‌انداز و اهداف

فصلنامه بوم رسانه‌ای میان رشته‌ای در زمینه شناخت فرهنگ و هنر، آئین‌ها و سنن، طبیعت و محیط زیست، سکونتگاه‌های بومی و عشایری، دانش بومی، معماری و شهرسازی و مباحث ایران‌شناسی، میراث فرهنگی و گردشگری است و بعنوان نخستین فصلنامه تخصصی در حوزه بوم‌شناسی و کالبد بومی ایران زمین با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و بدون وابستگی به هیچ ارگان و سازمانی با اهداف و ساختار زیر منتشر می‌شود.

اهداف کلی:

  • ایجاد زمینه مناسب جهت درک و شناخت عمیق از ارزش‌های کمی و کیفی سکونتگاه‌های بومی و عشایری
  • ایجاد زمینه مناسب جهت ارتباط بین جامعه شهری و روستایی و عشیره‌ای در تمام عرصه‌های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی
  • تلاش در جهت جلوگیری از روند تاریخ زدایی در مفاهیم و ماهیت فرهنگی و کالبدی بوم ایران
  • ایجاد زمینه مناسب جهت ادراک ضرورت تأمین و اصلاح زیرساخت‌ها برای تداوم حیات بومی
  • ایجاد زمینه مناسب ادراک و بهره‌برداری بهینه از منابع بومی در عرصه‌های مختلف بوم‌گردی و گردشگری
  • تلاش در جهت شناسایی و ترویج ارزش‌های ماندگار بوم ایران به نسل جوان و آتی
  • ایجاد زمینه مناسب برای ارتقاء سطح علمی و فنی دانشجویان و علاقه‌مندان به عرصه‌های بوم‌شناسی
  • ایجاد بستر مناسب هم‌اندیشی و همکاری برای تمامی فرهیخته‌گان و علاقه‌مندان عرصه بوم
  • ایجاد زمینه مناسب برای شناسایی تحلیل و تطبیق بوم دیگر ملل دنیا در مقیاس با بوم ایران زمین
  • ایجاد بستر شناسایی بزرگان و اساتید اثرگذار در عرصه‌های مختلف بوم ایران