نشست سالانه انجمن مجموعه داران ایران

بزرگداشت استاد جواد صفی نژاد در روستای طالب آباد

تصاویر برگزیده مسابقات عکاسی ” با موضوع “خانه پدری” از صفحه “عکاس خانه” با همکاری نشریه بوم

نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

۱۸الی ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹٥ / محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

 

بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

۱۴ تا ۲۱ آبان ۱۳۹۵

مصلی امام خمینی

 

بیست و یکمین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها

۱۶الی۲۲ آبان ۱۳۹۴

مصلی تهران

بخش نشریات تخصصی | غرفه ۲۴۴

 

کنفرانس نور، رنگ و صدا در هنر، معماری و شهرسازی

۲۳الی ۲۵مهر ۱۳۹۳

مرکز همایش‌های بین المللی رایزن

تهران دار آباد (بیشتر بخوانید)

 

بیستمین دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها

۱۸الی ۲۴آبان ۱۳۹۳

مصلی تهران

بخش نشریات تخصصی | راهرو ۲۰غرفه ۵۳